Under året anmäldes närmare 691 000 lediga jobb till Arbetsförmedlingen, 140 000 fler än 2010.

I snitt var 8,3 procent av den registrerade arbetskraften arbetslösa, jämfört med 9,0 procent år 2010, enligt en sammanfattning av året som gått från Arbetsförmedlingen.